Nieuw gebouw Chirojongens en gemeenschapslokaal

De Chirojongens en -meisjes krijgen een gloednieuw gebouw aan het Lindencentrum. Er komt ook een gemeenschapslokaal met verschillende functies. 

Stand van zaken en planning

  • Oktober 2015: gedeeltelijke afbraak van het gebouw van Chiro Gieke en levering van modulaire lokalen voor de Chirojongens
  • November 2015: De Chirolokalen zijn een onderdeel van het RUP Lindenpark. Het RUP is goedgekeurd op de gemeenteraad van november 2015. 
  • Februari 2016: het masterplan voor de Chirolokalen is opgestart.
  • Oktober 2016: goedkeuring masterplan
  • September 2017: start gunningsprocedure architect
  • Januari – maart 2018: start afbraak resterend gedeelte Chirojongens en uitbreiding modulaire lokalen
  • September 2020: inhuldiging nieuwbouw

Meer informatie over deze actie?

Dienst vrije tijd en welzijn
Eugeen Dierckxlaan 24
2970 Schilde
03 380 07 47
jeugd@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

2016

Budget

Raming: € 1 364 750 (= afbraak en bouw nieuw gebouw + huur van containers)

Doelgroep(en)

    Alle-inwoners|Jeugd|Verenigingen

Thema

    Ontspanning|Openbare-werken