Nieuw gebouw Chirojongens en gemeenschapslokaal

De Chirojongens en -meisjes krijgen een gloednieuw gebouw aan het Lindencentrum. Er komt ook een gemeenschapslokaal met verschillende functies. 

Wat is er al gebeurd?

 • Oktober 2015: gedeeltelijke afbraak van het gebouw van Chiro Gieke en levering van modulaire lokalen voor de Chirojongens
 • November 2015: De Chirolokalen zijn een onderdeel van het RUP Lindenpark. Het RUP is goedgekeurd op de gemeenteraad van november 2015. 
 • Februari 2016: het masterplan voor de Chirolokalen is opgestart.
 • Oktober 2016: goedkeuring masterplan
 • September 2017: start gunningsprocedure architect
 • 29 april 2018: inspraaksessie voor leden én leiding van Chiro Gieke en Chiro Don Bosco
 • 28 mei 2018: inspraaksessie voor buurtbewoners 

Wat staat er nog op de planning?

 • Oktober - november 2018: start afbraak resterend gedeelte Chirojongens en uitbreiding modulaire lokalen
 • November 2020: inhuldiging nieuwbouw

Meer informatie over deze actie?

Dienst vrije tijd en welzijn
Eugeen Dierckxlaan 24
2970 Schilde
03 380 07 47
jeugd@schilde.be

Fiche

Status: Opgestart

2016

Budget

Raming: € 1 364 750 (= afbraak en bouw nieuw gebouw + huur van containers)

Doelgroep(en)

  Alle-inwoners|Jeugd|Verenigingen

Thema

  Ontspanning|Openbare-werken