Ondernemen

Aanpak leegstaande gebouwen in de dorpskernen

We gaan aan de slag om de leegstand in de dorpskernen zo veel mogelijk terug te dringen. We laten ons hierbij begeleiden door een detailhandelscoach van provincie Antwerpen. Zij zal ons de nodige tools geven om hiermee ook concreet aan de slag te gaan. 

  • Er is nu nog geen budget voorzien.

  • Begeleiding met detailhandelscoach start begin 2020.

Ideeën uit Pop-up
  • Pop-up 💡

    ongeveer 1 jaar geleden

    Pak leegstaande winkelpanden aan. De post blijft liggen, planten blijven staan.