Mobiliteit, verkeer en veiligheid

Opwaarderen trage wegen

We herwaarderen trage wegen als onderdeel van veilige wandel- en fietsroutes. Welke trage wegen dit precies zijn, is op dit moment nog niet bekend. 

  • Er is nog geen concreet budget voorzien.

  • Dit is een permanent aandachtspunt. We spelen in op de opportuniteiten die zich voordoen.

Ideeën uit Pop-up
  • Pop-up 💡

    ongeveer 1 jaar geleden

    domein Puttenhof toegankelijk maken via trage wegen en het publiek gebruik van open ruimte