Mobiliteit, verkeer en veiligheid

Mobiliteitsplan

Mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrenzen. Daarom werken we samen met andere gemeenten aan een vervoerregioplan. We vertalen dit plan naar een geactualiseerd mobiliteitsplan voor de gemeente. Bijzondere aandacht zal gaan naar inspraak zodat het resultaat gedragen wordt door de inwoners.

  • 10 000 euro

  • 2020 - 2021