Groene gemeente en duurzaamheid

Uitwerken boombeleidsplan

We werken aan een boombeleidsplan om inzicht te krijgen in de status van het gemeentelijk boombestand. Om gestructureerd onderhoud mogelijk te maken, werken we samen met de buurgemeenten. Verder organiseren we een groepsaankoop boomverzorging voor particulieren, instellingen en bedrijven.

 • 22 500 euro

 • 2020

Ideeën uit Pop-up
 • Pop-up 💡

  ongeveer 7 maanden geleden

  De gemeente zou mee het onderhoud van bomen moeten helpen bekostigen zodat er minder bomen moeten sneuvelen wegens te groot.

 • Pop-up 💡

  ongeveer 7 maanden geleden

  infrastructuur voor fietsen en parking mag niet ten koste gaan van de bomen (eeuwenoude beuken en eiken) langs de weg

 • Pop-up 💡

  ongeveer 7 maanden geleden

  een strenger beleid voor het behoud van bomen bij het verlenen van bouwvergunningen

 • Pop-up 💡

  ongeveer 7 maanden geleden

  een realistisch beleid: waarom mag een tuin met gigantische dennen niet omgevormd worden tot een tuin met veel inheemse bomen, struiken,…?

 • Pop-up 💡

  ongeveer 7 maanden geleden

  meer aandacht voor compensatie van gekapte bomen

 • Pop-up 💡

  ongeveer 7 maanden geleden

  kapvergunningen

 • Pop-up 💡

  ongeveer 7 maanden geleden

  wat als bosgrond evenveel waard zou zijn als bouwgrond? En mensen die investeren in bosgrond jaarlijks beloond worden via hun belastingsaangifte. Belastingvermindering krijgen, omdat ze bijdragen tot zuiverdere lucht, dus investeren in onze gezondheid.

 • Pop-up 💡

  ongeveer 7 maanden geleden

  het groene karakter van Schilde (en ‘s-Gravenwezel) is eén van de belangrijkste kenmerken van deze gemeente. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden bij het verlenen van vergunningen voor eensgezinswoningen in open ruimte

 • Pop-up 💡

  ongeveer 7 maanden geleden

  aanplanten van notelaars op openbare domeinen; dit idee groeide op reis aan Moezel en Rijn waar km lange rijen notelaars (walnoten) staan. Ik zag er vele mensen noten rapen. Voordelen: lokt mensen buiten in de natuur met een doel, noten zijn gezonde voeding, door te bukken om de noten op te rapen is men in beweging, bevordert eventueel sociaal contact, bevordert de populatie eekhoorns die de noten verbergen en zo voor nieuw plantgoed zorgen.

 • Pop-up 💡

  ongeveer 7 maanden geleden

  bomen in de Spildoren: graag andere bomen want er staan nu hazelaars die grote bolsters afgeven. Die zijn heel plakkerig en maak veel lawaai als er auto’s over rijden