Groene gemeente en duurzaamheid

Uitwerken natuurplan

We werken aan een natuurplan voor onze gemeente. Focus is het behouden en versterken van het groene karakter. Van zodra dat op punt staat, maken we concreet werk van de acties die hierin zijn opgenomen. Daarnaast subsidiëren we Natuurpunt voor de aankoop van natuurgebieden.

  • opmaak natuurplan: 60 000 euro
  • acties natuurplan: 25 000 euro
  • subsidiëren Natuurpunt: 425 000 euro

  • opmaak natuurplan: 2020
  • acties natuurplan: 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025
  • subsidiëren Natuurpunt: 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Ideeën uit Pop-up