Groene gemeente en duurzaamheid

Integraal waterbeleid

We voeren een integraal waterbeleid:

  • Er komt een bufferbekken op de Liersebaan in samenwerking met Hidrosan waardoor bij hevige regenval het water wordt opgevangen.
  • Er wordt een onthardingsfonds opgericht in relatie met het te ontwikkelen natuurplan (zie actie 'Uitwerken natuurplan'). De realisatie van grootschalige projecten zal gepaard gaan met een financiële bijdrage die moet toelaten het natuurplan te realiseren.
  • In functie van de subsidies van de Vlaamse overheid plannen we bijkomende rioleringsprojecten.
  • We zetten in op het voorkomen van wateroverlast. Zo komen er extra maatregelen bij de realisatie van grootschalige projecten zoals bijvoorbeeld het verplicht voorzien van een groendak.

  • bufferbekken: 30 000 euro
  • onthardingsfonds: opbrengst: 280 000 euro
  • rioleringsproject: 1 050 000 euro

  • bufferbekken: 2021
  • onthardingsfonds: 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025
  • rioleringsproject: 2021 - 2022