Vrije tijd

Sport- en spelsite Molenakker

Er bestaat een masterplan voor de sport- en spelsite Molenakker, de voetbal- en scoutssite in 's-Gravenwezel. Deze legislatuur willen we dit masterplan tot uitvoering brengen. Het is de bedoeling dat de site niet exclusief voor voetbal en scouts gebruikt wordt, maar dat meerdere verenigingen hier een thuis kunnen vinden.

  • 1 450 000 euro

  • 2022 - 2023 - 2024