Participatie en klantvriendelijkheid

Advies- en beheerraden

We optimaliseren en moderniseren de adviesraden en beheerraden zodat er een vlotte samenwerking en informatiedoorstroming is tussen de raden en het bestuur.

  • Geen concreet budget voorzien

  • 2020

Ideeën uit Pop-up