Participatie en klantvriendelijkheid

Heldere en digitale communicatiekanalen

Bij een nieuw gemeentehuis hoort een nieuw dienstverleningsconcept dat nog meer inzet op klantvriendelijkheid. Dit niet enkel door een modern gebouw, maar ook online via een digitaal platform voor dienstverlening zodat een fysieke verplaatsing niet steeds meer nodig is. Ook voor Werf 44 komt er een platform voor promotie en dienstverlening.

  • Platform dienstverleningsconcept: 50 000 euro
  • Platform Werf 44: 55 000 euro

  • Platform dienstverleningsconcept: 2023 - 2024 - 2025
  • Platform Werf 44: 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025