Participatie en klantvriendelijkheid

Kerntakendebat

De taken van een lokaal bestuur zijn steeds onderhevig aan wijzigende omstandigheden. Door het voeren van een kerntakendebat gaan we na of we met de juiste zaken bezig zijn en of we dit doen op de meest efficiënte manier. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld of bepaalde diensten niet beter vanuit een intergemeentelijk samenwerkingsverband georganiseerd kunnen worden.

  • Geen concreet budget voorzien

  • 2021