Welzijn

Sociale toets

Bij het opstarten van alle grote gemeentelijke projecten wordt er een startnota gemaakt om het project helemaal in kaart te brengen. Deze startnota wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Vanaf nu wordt in elke startnota een extra rubriek toegevoegd: de sociale toets. Daar bekijken we of er een kostenimpact is van dit project voor onze minderheidsgroepen. En hoe we hier vervolgens rekening mee kunnen houden.

  • Geen concreet budget voorzien

  • 2020

Ideeën uit Pop-up