Welzijn

Geïntegreerd breed onthaal

We nemen een voortrekkersrol op in het geïntegreerd breed onthaal. Het geïntegreerd breed onthaal is een samenwerkingsverband tussen het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

  • 20 000 euro

  • 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024