Welzijn

Bovenlokale gezondheidsinitiatieven

We sluiten aan bij intergemeentelijke gezondheidsinitiatieven om de inwoners te sensibiliseren rond bepaalde ziektes zoals bijvoorbeeld dementie.

  • 20 000 euro

  • 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024