Welzijn

Inzetten op gezondheidspreventie

We organiseren gezondheidsevenementen voor inwoners ter preventie van gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld darmkanker.

  • 20 000 euro

  • 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024